Vi har nu en svart storpudeltik som heter Ebba och en vit storpudelkille som heter Izac och vårt mål är att de ska kunna få fina valpar tillsammans men också att Izac gärna parar sig med andra fina storpudlar. Då båda har fått excellent på utställningar samt att båda har A+A höfter planerar vi valpar under våren 2024

 
 

.